Utdanning

Mastergrad i odontologi 5 år

Tannlegestudiet er satt sammen av komponenter fra naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Studiet gir deg praktisk trening for senere arbeid som tannlege. Studiet kjennetegnes ved at store deler av læringen skjer i grupper og at du tidlig har kontakt med pasienter. Problembasert læring (PBL) er valgt som sentral læringsform for å sikre fordypning, selvstendig studium og refleksjon. Dere skal i fellesskap tilegne dere de kunnskapene som er nødvendige for å løse ulike oppgaver. Mye av læringen skjer også i større oversiktsforelesninger eller i kurs knyttet opp mot et bestemt tema.

I de første 3 ½ semestrene, som er felles for odontologi-, medisin- og ernæringsstudiet (fra høsten 2011 går odontologistudentene bare sammen med medisinstudentene), legges det mest vekt på teoretiske fag som biologi (anatomi, fysiologi, biokjemi), samfunns- og metodefag og laboratoriefag. Du vil i denne perioden også få dine første møter med pasienter, når du sammen med andre tannlegestudenter besøker sykehjem, offentlig helsetjeneste eller privat tannlegepraksis. I siste halvdel av 4. semester vinker du farvel til medisinstudentene og tar fatt på spesialstudiet i odontologi. Nå vil du jobbe mye med tannmodeller, før du i 6. semester begynner å behandle pasienter ved fakultetets klinikker. I siste del av studiet blir du utplassert i offentlig helsetjeneste og ved ulike sykehus. I 8., 9. og 10. semester er det satt av tid til å arbeide med en individuell skriftlig oppgave (20 studiepoeng). Denne oppgaven må være godkjent for å kunne stille til eksamen i 10. semester.

Utveksling Sør Afrika

Våren 2007 brukte jeg sammen med en kollega 3 mnd ved University of Western Cape utenfor Cape Town i Sør Afrika. I den forbindelse skrev vi sammen også vår hovedoppgave med fokus på orale manifestajoner av HIV på barn med eller uten HAART behandling.

Oro-faciale forandringer ved HIV-infeksjon hos pediatriske pasienter
Jokstad, Even Granli; Framnes, Thomas Jørgen
Dato: 2008
Permanent lenke: http://hdl.handle.net/10852/33164 

Obligatorisk Etterutdanning

Obligatorisk etterutdanning

Norges tannlegeforening (NTF) har vedtatt egne retningslinjer for tannlegers etterutdanning (Representantskapet 2011). Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 300 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2010).

Spesialkompetanse Implantatprotetikk

Gjennomført NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk høsten 2012

Enhver tannlege med norsk autorisasjon kan utføre implantatprotetikk uten tilskudd fra trygden så sant helsepersonellovens § 4 om forsvarlig tannbehandling oppfylles.

Dersom pasientene skal kunne behandles med tilskudd fra trygden kreves spesiell kompetanse hos tannlegen.Denne kompetansen kan oppnås på to måter:

1. Man kan gjennomgå 3 års spesialistutdanning i oral protetikk.

2. Man kan gjennomgå NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk som for tiden arrangeres to ganger i året ved Haukeland universitetssykehus.

Jeg gjennomførte NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk høsten 2012 ved Haukeland sykehus. Ansvarlige for kurset var Kjell Størksen, Knut Tornes og Harald Gjengedal.